Vítejte | Willkommen | Bienvenue

 
 

Naše společnost se zabývá výrobou dílenského vybavení, především pracovních ponků a pojízdných vozíků. Jsme přímo výrobci a naše zboží dokážeme vyrobit na míru podle přání zákazníka. Sídlo naší společnosti se nachází v České republice v olomouckém kraji kde naše výrobky i vyrábíme. Nejsme velkosériová automatizovaná výroba konkrétních modelů. Naše výroba je velice individuální dle potřeby každého zákazníka. Z tohoto důvodu je i podíl ruční práce na našich výrobcích téměř stoprocentní.

Proč zrovna výrobky z naší společnosti? Nesnažíme se napodobit ostatní výrobce takového dílenského vybavení – naše společnost produkuje výrobky, které dbají na maximální spokojenost zákazníka. Toho je dosaženo především používání kvalitních materiálů – naše společnost nepoužívá tenké plechy za účelem úspory materiálu, nepoužíváme tenké kovové montované profily a ani nepoužíváme levnou dřevěnou spárovku nebo dokonce dřevotřísku.

Razíme si vlastní cestu v tomto oboru podnikání, kde hlavní prioritou je kvalita výrobku, neboť si uvědomujeme, že naše výrobky by měli plnit svůj účel po dobu několika desetiletí.

 

Unsere Gesellschaft spezialisiert sich auf Herstellung von Werkstattausrüstung, insbesondere auf Werkbänke und Werkstattwagen. Wir sind die Hersteller und unsere Produkte fertigen wir nach den Kundenwünschen nach Maß an. Der Sitz unserer Gesellschaft liegt in der Tschechischen Republik im Bezirk Olmütz, wo wir unsere Produkte auch herstellen. Wir sind keine automatisierte Großserienproduktion von konkreten Modellen. Unsere Produktion ist sehr individuell und richtet sich nach den Bedürfnissen eines jeden Kunden. Deshalb ist auch der Anteil an manueller Arbeit bei unseren Produkten fast hundertprozentig.

Und warum gerade Produkte unserer Gesellschaft? Wir bemühen uns nicht andere Hersteller solcher Werkstattausrüstung nachzuahmen – unsere Gesellschaft stellt Produkte her, die maximale Zufriedenheit des Kunden berücksichtigen. Dies wird besonders durch Anwenden vom hochwertigen Material erzielt – unsere Gesellschaft verwendet keine dünnen Bleche um Material zu sparen, keine dünnen Metall-Fertigprofile und wir verwenden auch keine billigen Holz-Bretterplatten oder sogar Spanholzplatten.

Wir bahnen uns einen eigenen Weg in dieser Branche, in der die Hauptpriorität die Qualität des Produkts ist, da wir uns bewusst sind, dass unsere Produkte ihren Zweck mehrere Jahrzehnte erfüllen sollen.

Notre société est spécialisée dans la fabrication des équipements d´atelier, en particulier des établis d´atelier et des chariots roulants. Nous sommes fabricant direct étant capable de fabriquer nos marchandises sur mesure en les adaptant aux souhaits du client. Le siège de notre société se trouve en République tchèque, dans la région de d´Olomouc, où nos produits sont fabriqués. Nous ne sommes pas une production automatisée à grande échelle de modèles concrets. Notre production est très individuelle est personnalisée, en fonction des besoins de chaque client. Pour cette raison, le pourcentage de travail manuel sur nos produits est presque 100 %.

Pourquoi choisir les produits fabriqués par notre entreprise ? Nous n´essayons pas d´imiter les autres fabricants de tels équipements d´atelier – notre société fabrique des produits garantissant la satisfaction complète du client. Ceci est atteint principalement par l´utilisation des matériaux de haute qualité – notre société n´utilise pas de tôles minces pour économiser des matériaux, nous n´utilisons pas de profils minces métalliques assemblés ni de panneaux en bois bon marché ni même de panneaux de particules de bois.

Nous poursuivons notre propre chemin dans ce domaine, où la priorité absolue est la qualité du produit, car nous nous rendons compte que nos produits devraient servir à leur objectif pendant plusieurs décennies.

JM RESEARCH

        since 2015